HỘI NGHỊ

"QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN HIỆU QUẢ
CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP"

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Hội nghị Quản lý đất và sử dụng phân bón 2019 xin nhắc lại
những mốc thời gian quan trọng của Hội nghị:

 

1. Thời hạn cuối đăng ký tham dự Hội nghị: 27/11/2019

2. Thời hạn cuối đăng ký trưng bày các sản phẩm công nghệ và thành tựu nghiên cứu: 30/11/2019

3. Thời hạn cuối gửi bài báo cáo (Powerpoint) cho Hội nghị: 27/11/2019

4. Thời gian diễn ra Hội nghị: 05/12/2019

 

HỘI NGHỊ: "QUẢN LÝ ĐẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN HIỆU QUẢ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP"


Địa chỉ: Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ - Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872059
Email: htpbkhd2019@ctu.edu.vn hoặc dtxuan@ctu.edu.vn